Białe certyfikaty

Białe certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej otrzymywane za inwestycje związane z obniżeniem zużycia energii. Aby wystąpić o białe certyfikaty należy wykazać oszczędność min 10 toe (420GJ/116MWh). Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie transakcji giełdowych. Trwa ciągły nabór wniosków przez URE.

Przykłady przedsięwzięć, za które można uzyskać białe certyfikaty:

 • Termomodernizacja, min. 1500m2 powierzchni ocieplonej budynku
 • Modernizacja opraw oświetleniowych lub źródeł światła
 • Modernizacja dźwigów wraz z ich napędami
 • Modernizacja źródła ciepła

Oferta Veolii obejmuje:

 • Przegląd planowanych i realizowanych u Klienta przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
 • Przygotowanie i planowanie audytów efektywności energetycznej
 • Zgłoszenie przedsięwzięć w ramach procedury URE oraz  komunikacja z URE (wyjaśnienia, uzupełnienia)
 • Pozyskanie i zbycie białych certyfikatów
 • Rozliczenie finansowe z Klientem zgodnie z ustalonym w umowie modelem
   
W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt [email protected]
Veolia oferuje samorządom odpowiedni model kontraktu, oparty na partnerstwie i zrównoważonym podziale odpowiedzialności.
Veolia zarządza sieciami ciepłowniczymi, produkuje i dostarcza ciepło mieszkańcom miast, instytucjom publicznym i i klientom przemysłowym.
Smart city to innowacyjna koncepcja funkcjonowania miasta, której wdrożenie jest możliwe dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym.