Zarządzanie obiektem

Veolia oferuje dopasowane do potrzeb Klientów kompleksowe zarządzanie obiektami użytkowymi i przemysłowymi.

W ramach naszych usług zapewniamy:

  • Kompleksową obsługę obiektów przemysłowych i komercyjnych, w tym utrzymanie, serwis i konserwacja
  • Optymalizację wytwarzania   i zużycia mediów energetycznych
  • Poprawę efektywności w oparciu o ustalone wskaźniki
  • Dostęp do różnych modeli finansowych współpracy, w tym np. zapewnienie finansowania w zależności od modelu
  • Przejmowanie ryzyka związanego z zakresem działalności
  • Działanie w oparciu o zintegrowany system zarządzania PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004, ISO 50001:2011
W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt [email protected]
Dla Klientów już współpracujących z nami w oparciu o umowę oferujemy również usługi z zakresu podnoszenia efektywności energetycznej obiektów.
Białe certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej otrzymywane za inwestycje związane z obniżeniem zużycia energii
Veolia oferuje Klientom korzystającym z innych usług Veolii energię elektryczną i ciepło wyprodukowane z odnawialnych źródeł energii.