Woda i ścieki

W obliczu trudności związanych z niedoborem wody oraz jej kosztami,  także trendami związanymi z  minimalizowaniem negatywnego wpływu na środowisko, sektor przemysłowy wymaga partnera posiadającego doświadczenie w prawidłowym zarządzaniu systemami wodnymi i ściekowymi, a szczególnie  - efektywnym odzyskiwaniem wody  oraz innych wartościowych substancji ze ścieków.

Takie działania pomagają w uzyskaniu przewagi  konkurencyjnej dla tych firm,  które chcą się rozwijać i produkować więcej - przy mniejszym negatywnym wpływie na środowisko.  Równocześnie wpływają na obniżenie kosztów operacyjnych. Nasza oferta:

 • Zarządzanie systemami dystrybucji wody  i oczyszczalniami ścieków
 • Odzysk wody i innych substancji w procesach przemysłowych

 

Operowanie i utrzymanie obiektu (O&M)

Zapewniamy rozwiązania, które zaspokajają najtrudniejsze wyzwania naszych klientów związane przede wszystkim z:

 • zwiększaniem efektywności energetycznej i poprawą parametrów - opracowanie rozwiązań, które pomagają naszym klientom uzyskać więcej z każdej kropli wody
 • niezawodnością  i zapewnieniem ciągłości pracy - unikanie kosztownych przestojów
 • przestrzeganiem przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska

 

  W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt [email protected]

  Operowanie i utrzymanie obiektu (O&M)

  Zapewniamy rozwiązania, które zaspokajają najtrudniejsze wyzwania naszych klientów związane przede wszystkim z:

  • zwiększaniem efektywności energetycznej i poprawą parametrów - opracowanie rozwiązań, które pomagają naszym klientom uzyskać więcej z każdej kropli wody
  • niezawodnością  i zapewnieniem ciągłości pracy - unikanie kosztownych przestojów
  • przestrzeganiem przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska

  Nasza oferta obejmuje:

  • Produkcję czystej wody – uzdatnianie, oczyszczanie wody
  • Dostosowanie wody do wymagań technologicznych związanych z procesami przemysłowymi (woda procesowa)
  • Procesy recyclingu i odzysku wody w procesie produkcyjnym
  • Własne technologie uzdatniania wody
  • Oczyszczanie ścieków, również bardzo trudnych, pochodzących ze skomplikowanych procesów
  • Oczyszczanie wody procesowej
  • Długoterminowe utrzymanie zakładu (naprawy, remonty, okresowa inspekcja i badania diagnostyczne)
  • Niezawodność w utrzymaniu  i zapewnienie ciągłości dostaw i określonych parametrów
  • Przejęcie ryzyka związanego z niezawodnością pracy systemów, jakością wody i ścieków oczyszczonych
    

  Kompleksowe zarządzanie projektem i finansowanie (DBFO)

  Veolia oferuje kompleksową usługę obejmującą projekt (w tym pozwolenia budowlane, wodno-prawne), dobór technologii, zapewnienie finansowania, budowę i długoletnie operowanie instalacją przy zapewnieniu określonych efektów. Veolia bierze na siebie ryzyka związane z tymi obszarami, a także konieczność zapewnienia określonych standardów funkcjonowania instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa.

  Kluczowe korzyści dla naszych klientów:

  • Możliwość wykorzystania własnych środków finansowych na podstawową działalność Klienta,  dzięki wykorzystaniu opcji finansowania inwestycji przez Veolię
  • Skrócenie czasu realizacji inwestycji dzięki wybraniu doświadczonego partnera, takiego jak Veolia
  • Długoterminowe  gwarancje przy jednoczesnym przekazaniu ryzyka na partnera - Veolię

   

  Technologie

  Dzięki naszemu doświadczeniu koncentrujemy się  na oszczędności  zasobów wody, odpowiednim oczyszczaniu ścieków i odzyskiwaniu wartościowych substancji. Nasze technologie zapewniają elastyczność i rozwiązania dla procesów fizyko-chemicznych, oczyszczania biologicznego, oczyszczania beztlenowego, filtracji i separacji, ekstrakcji, odparowywania i krystalizacji. Oferujemy również mobilne urządzenia do uzdatniania wody, przygotowywania chemikaliów, a także technologie membranowe.

  Veolia oprócz usług związanych z dostawą ciepła sieciowego (systemowego) oferuje dla obiektów przemysłowych indywidualne rozwiązania energetyczne.
  Veolia oferuje dopasowane do potrzeb Klientów kompleksowe zarządzanie obiektami użytkowymi i przemysłowymi.
   
  Smart city to innowacyjna koncepcja funkcjonowania miasta, której wdrożenie jest możliwe dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym.