Nowoczesne rozwiązania dla branży spożywczej

Grupa Veolia jako jedyna firma na rynku proponuje kompleksowe rozwiązania z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, które pozwalają na zmniejszenie zużycia energii i wody, zmniejszenia emisji CO2 i ponowne wykorzystanie odpadów poprodukcyjnych. Dzięki temu Klienci mogą zoptymalizować koszty produkcji, osiągnąć efekt ekologiczny i skupić się na podstawowej działalności. 

 

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt [email protected]

Główne wyzwania stojące przed branżą spożywczą:
 

Redukcja kosztów produkcji

Rygorystyczne standardy środowiskowe i efektywność energetyczna

Efektywna gospodarka wodą

 

 


Sprawdź co mówią Klienci:

Grupa Mlekovita (zobacz referencję)

Rozwiązanie zaproponowane przez Veolia Water Technologies spełniło wszystkie cele stawiane inwestycji, a w szczególności pozwoliło osiągnąć dodatni bilans energetyczny oczyszczalni i docelowo zyski z produkcji biogazu i kogeneracji. Dzięki modernizacji SM Mlekovita jako pierwsza w branży mleczarskiej w Polsce posiada oczyszczalnię, która uzyskuje największą ilość "zielonej energii".
 

OSM Włoszczowa (zobacz referencję)

Veolia Industry Polska (VIP) zaproponowała wymianę kotłów i instalacji technologicznej. Dzięki temu zostanie obniżona emisja pyłów OSM Włoszczowa  - z poziomu 400 mg/m3 na poziom poniżej 100 mg/m3.Nowe kotły wraz z zastosowaną do nich automatyką istotnie wpłyną  optymalizację produkcji i dystrybucji pary oraz obniżenie zużycia paliwa stałego (węgla kamiennego). 

PDF
Broszura "Nowoczesne rozwiazania dla branzy spozywczej" (796.86 KB)

 

Veolia oprócz usług związanych z dostawą ciepła sieciowego (systemowego) oferuje dla obiektów przemysłowych indywidualne rozwiązania energetyczne.
Veolia oferuje zarządzanie systemami dystrybucji wody, oczyszczalniami ścieków, odzysk wody i innych substancji w procesach przemysłowych.
Dla Klientów już współpracujących z nami w oparciu o umowę oferujemy również usługi z zakresu podnoszenia efektywności energetycznej obiektów.
Veolia oferuje dopasowane do potrzeb Klientów kompleksowe zarządzanie obiektami użytkowymi i przemysłowymi.
 
Veolia oferuje Klientom korzystającym z innych usług Veolii energię elektryczną i ciepło wyprodukowane z odnawialnych źródeł energii.
Veolia może zaoferować Klientom korzystającym z innych usług Veolii, sprzedaż TPA energii elektrycznej oraz gazu ziemnego w atrakcyjnych cenach.