Białe certyfikaty

Białe certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej otrzymywane na inwestycje związane z obniżeniem zużycia energii.  Aby wystąpić o białe certyfikaty należy wykazać oszczędność min 10 toe (420GJ/116MWh). Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie transakcji giełdowych.  Trwa ciągły nabór wniosków przez URE.

Przykłady przedsięwzięć za które można uzyskać białe certyfikaty:
 

 • Modernizacja lub wymiana izolacji termicznej rurociągów, pieców, ciągów technologicznych
 • Systemy sterowania układami ciepło, chłód
 • Termomodernizacja
 • Modernizacja opraw oświetleniowych lub źródeł światła
 • Odzysk energii w procesach przemysłowych
 • Ograniczanie strat na przesyle
 • Modernizacja instalacji sprężonego powietrza
 • Optymalizacja ciągów transportowych paliw lub mediów
 • Wymiana silników, napędów i układów sterowania
 • Modernizacja źródeł ciepła

Pojedyncze przedsięwzięcia mogą dawać od kilkunastu do kilkuset toe (wartość deklaratywna na bazie doświadczeń).

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt [email protected]

Oferta Veolii obejmuje:

Kompleksowe pozyskanie białych certyfikatów:

 • Przegląd planowanych i realizowanych u Klienta przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
 • Przygotowanie i przeprowadzenie audytów efektywności energetycznej
 • Zgłoszenie przedsięwzięć w ramach procedury URE + komunikacja z URE (wyjaśnienia, uzupełnienia)
 • Pozyskanie i zbycie białych certyfikatów
 • Rozliczenie finansowe z Klientem zgodnie z ustalonym w umowie modelem

 
Ponadto:

 • Doradztwo w zakresie możliwych inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej
 • Nadzór nad w/w inwestycjami