Pierwsze dostawy ciepła z sieci Veolii do Konstantynowa Łódzkiego

5 październik 2016