Białe certyfikaty


Białe certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej otrzymywane za inwestycje związane z obniżeniem zużycia energii.  Aby wystąpić o białe certyfikaty należy wykazać oszczędność min 10 toe (420GJ/116MWh). Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie transakcji giełdowych.  Trwa ciągły nabór wniosków przez URE.
 

Przykłady przedsięwzięć, za które można uzyskać białe certyfikaty:

 • Termomodernizacja, min. 1500m2 powierzchni ocieplonej budynku
 • Modernizacja opraw oświetleniowych lub źródeł światła
 • Modernizacja dźwigów wraz z ich napędami
 • Modernizacja źródła ciepła
 

Oferta Veolii obejmuje:

 • Przegląd planowanych i realizowanych u Klienta przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
 • Przygotowanie i planowanie audytów efektywności energetycznej
 • Zgłoszenie przedsięwzięć w ramach procedury URE oraz  komunikacja z URE (wyjaśnienia, uzupełnienia)
 • Pozyskanie i zbycie białych certyfikatów
 • Rozliczenie finansowe z Klientem zgodnie z ustalonym w umowie modelem
   
 SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
 
MODELE WSPÓŁPRACY W FORMULE PPP
Veolia oferuje samorządom odpowiedni model kontraktu, oparty na partnerstwie i zrównoważonym podziale odpowiedzialności.

CIEPŁO
Veolia zarządza sieciami ciepłowniczymi, produkuje i dostarcza ciepło mieszkańcom miast, instytucjom publicznym i i klientom przemysłowym.

SMART CITY
Smart city to innowacyjna koncepcja funkcjonowania miasta, której wdrożenie jest możliwe dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym.