Białe certyfikaty


Białe certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej otrzymywane za inwestycje związane z obniżeniem zużycia energii.  Aby wystąpić o białe certyfikaty należy wykazać oszczędność min 10 toe (420GJ/116MWh). Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie transakcji giełdowych.  Trwa ciągły nabór wniosków przez URE.
 

Przykłady przedsięwzięć, za które można uzyskać białe certyfikaty:

  • Termomodernizacja, min. 1500m2 powierzchni ocieplonej budynku
  • Modernizacja opraw oświetleniowych lub źródeł światła
  • Modernizacja dźwigów wraz z ich napędami
  • Modernizacja źródła ciepła
 

Oferta Veolii obejmuje:

  • Przegląd planowanych i realizowanych u Klienta przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
  • Przygotowanie i planowanie audytów efektywności energetycznej
  • Zgłoszenie przedsięwzięć w ramach procedury URE oraz  komunikacja z URE (wyjaśnienia, uzupełnienia)
  • Pozyskanie i zbycie białych certyfikatów
  • Rozliczenie finansowe z Klientem zgodnie z ustalonym w umowie modelem