Artykuły branżowe

Rozwiązania efektywne energetycznie
Przemysł spożywczy charakteryzuje się dużym zapotrzebowaniem na ciepło, energię elektryczną oraz wodę

oferta - przemysł - woda i ścieki
Woda wykorzystywana jest zarówno do procesów technologicznych jak również do układów chłodniczych, mycia, wytwarzania pary czy systemów przeciwpożarowych.

Odpady gospodarka
Gospodarka odpadami komunalnymi to zestaw złożonych  zagadnień, które składają się na jeden z podstawowych problemów związanych z rozwojem miast. 

Rury wod-kan


Inwestycje w systemy wodno-kanalizacyjne należą do najważniejszych, jakie podejmują miasta i gminy.

Odpady
Racjonalne wykorzystanie dostępnych zasobów, redukcja ilości składowanych odpadów i minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko. 

certyfikaty

Czym są, jak funkcjonują i jakie korzyści przynoszą białe certyfikaty?
Jak je uzyskać i kto może nam w tym pomóc?

efektywnosc

Komfort użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem przy wykorzystaniu możliwie najmniejszej ilości energii

spożywcze

OSM Włoszczowa należy do czołówki polskich producentów mleczarskich. 


Miasteczko Śląskie
Współczesna gospodarka idzie w parze z najnowszymi rozwiązaniami proekologicznymi

mala kogeneracja
Jednoczesny proces wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, bezpieczeństwo energetyczne, zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko