Transport

Transport

Veolia Transport zajmuje się w Polsce transportem regionalnym, zarządza
siecią transportu miejskiego, prowadzi transport miejski, zarządza
punktami przesiadkowymi, zajmuje się przewozami szkolnymi i wynajmem
autobusów.