Veolia w Polsce

Veolia Centrum Usług Wspólnych

Veolia Centrum Usług Wspólnych jest spółką oferującą wsparcie dla grupy Veolia w Polsce. Prowadzi obsługę spółek z Grupy w obszarach : finanse, księgowość, fakturowanie, IT, kadry i płace, szkolenia, zakupy, komunikacja oraz kontrola wewnętrzna.
 

Dane rejestrowe: 
Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
ul.Energetyczna 3
61-016 Poznań

NIP 701-00-29-635
REGON: 140603129
KRS: 0000261026
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 2.505.000 zł wpłacony w całości. 

KONTAKT:
Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
ul.Gdyńska 54
61-016 Poznań
tel. +48 61 82 99 210
sekretariatpoznan.pl-vcuw@veolia.com

Biuro w Łodzi:
ORION
ul. H. Sienkiewicza 85/87
90-057 Łódź
tel. (42) 2301600, fax. (42) 2301601
sekretariatlodz.pl-vcuw@veolia.com

Biuro w Warszawie:
ul. Puławska 2
02-556 Warszawa