Veolia w Polsce

Veolia Centrum Usług Wspólnych

Veolia Centrum Usług Wspólnych jest spółką oferującą wsparcie dla grupy Veolia w Polsce. Prowadzi obsługę spółek z Grupy w obszarach : finanse, księgowość, fakturowanie, IT, kadry i płace, szkolenia, zakupy, komunikacja, wsparcie w zarządzaniu ryzykiem i ubezpieczeniami oraz kontroli wewnętrznej.
 

Dane rejestrowe: 
Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
Al. Solidarności 46
61-696 Poznań

NIP 701-00-29-635
REGON: 140603129
KRS: 0000261026
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 2.505.000 zł wpłacony w całości. 


Siedziba spółki:
Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
Winogrady Business Center
Al.Solidarności 46
61-696 Poznań
tel. (61) 8299210, fax. (61) 8299211
sekretariatpoznan.pl-vcuw@veolia.com

Biuro w Łodzi:
ORION
ul. H. Sienkiewicza 85/87
90-057 Łódź
tel. (42) 2301600, fax. (42) 2301601
sekretariatlodz.pl-vcuw@veolia.com

Biuro w Warszawie:
ul. Puławska 2
02-556 Warszawa