Kierownictwo grupy Veolia w Polsce

Gérard Bourland, dyrektor generalny 

Gérard Bourland

Magdalena Bezulska, dyrektor HR

Magdalena Bezulska

Philippe Lanoizelée, dyrektor innowacje&rynek

Philippe Lanoizelee

Philippe Gastaud, dyrektor operacyjny

Philippe Gastaud

Luiz Hanania, dyrektor finansowy

Luiz Hanania