Struktura paliw

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej: