Veolia w Polsce

Grupa Veolia w Polsce jest jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Veolia jest wieloletnim, sprawdzonym partnerem miast i przemysłu, oferującym usługi dostosowane do potrzeb swoich klientów. Grupa tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Tworzone przez Grupę nowe modele biznesowe odpowiadają założeniom gospodarki o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu.

Obecna w Polsce od 1997 roku, Veolia prowadzi działalność poprzez spółki zależne, w tym: Veolię Energię Polska (spółkę holdingową), 7 głównych spółek operacyjnych – Veolię Energię Warszawa, Veolię Energię Łódź, Veolię Energię Poznań, Veolię Energię Poznań ZEC, Veolię term, Veolię Industry Polska, PWiK w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne.   
 

•Produkcja i dystrybucja ciepła systemowego
•Indywidualne rozwiązania energetyczne (projektowanie, budowa, finansowanie, zarządzanie źródłem)
•Efektywność energetyczna

•Kompleksowe zarządzanie gospodarką wodno-ściekową, w tym produkcja, uzdatnianie i dystrybucja
•Odbiór i oczyszczanie ścieków
•Redukcja strat


 

•Zarządzanie odpadami (płynnymi i stałymi, bezpiecznymi i niebezpiecznymi)
•Termiczne przekształcanie odpadów