Veolia w Polsce

Grupa Veolia jest w Polsce jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej.

Obecna w Polsce od 1994 roku, Veolia świadczy profesjonalne i dostosowane do potrzeb usługi na rzecz społeczności lokalnych, klienta przemysłowego i indywidualnego.

Najważniejszymi atutami usług oferowanych przez grupę Veolia są ich kompleksowość oraz najwyższa jakość, wynikająca z kompetencji zespołu oraz połączenia doświadczeń zdobywanych przez dziesięciolecia w międzynarodowej Grupie.

 

Veolia dostarcza energię i media przemysłowe klientom przemysłowym, obiektom mieszkalnym i użyteczności publicznej

Veolia oferuje klientom szeroki wachlarz usług w dziedzinie produkcji i dystrybucji wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych


 

Veolia dostarcza rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami klientom sektora przemysłowego i publicznego