Veolia w Polsce

Grupa Veolia jest w Polsce jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Grupa tworzy i wdraża rozwiązania, które są efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska.

Veolia działa w Polsce od 1998 roku, zatrudniając prawie 5000 pracowników, jest wieloletnim, sprawdzonym partnerem miast i przemysłu, oferującym usługi dostosowane do potrzeb swoich klientów. 
Veolia w Polsce prowadzi działalność poprzez spółki zależne, w tym: Veolię Energię Polska (spółkę holdingową), 7 głównych spółek operacyjnych – Veolię Energię Warszawa, Veolię Energię Łódź, Veolię Energię Poznań, Veolię Energię Poznań ZEC, Veolię term, Veolię Industry Polska, PWiK w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne.   

Najważniejszymi atutami usług oferowanych przez grupę Veolia są ich kompleksowość oraz najwyższa jakość, wynikająca z kompetencji zespołu oraz połączenia doświadczeń zdobywanych przez dziesięciolecia w międzynarodowej Grupie.

 

Veolia dostarcza energię i media przemysłowe klientom przemysłowym, obiektom mieszkalnym i użyteczności publicznej

Veolia oferuje klientom szeroki wachlarz usług w dziedzinie produkcji i dystrybucji wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych


 

Veolia dostarcza rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami klientom sektora przemysłowego i publicznego