O Grupie

Nowa Veolia

Veolia jest uznaną światową marką specjalizującą się w optymalnym zarządzaniu zasobami naturalnymi. Obecna na 5 kontynentach, tworzy i wdraża rozwiązania w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodnej i odpadowej. Rozwiązania te przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. Rozwijając trzy uzupełniające się działalności, Veolia zapewnia dostęp do zasobów, chroni je oraz odnawia.

Grupa Veolia tworzy, rozwija i wdraża innowacyjne  rozwiązania, mające na celu zwiększenie dostępności do zasobów naturalnych, ich ochronę oraz odnowę, zwiększając tym samym ich skuteczność środowiskową, ekonomiczną i społeczną.
W ten sposób Veolia przyczynia się do odnawiania zasobów świata.
 

24.96 mld € obrotu

3 sektory działalności: 

Energia, Woda, Odpady

173 959 pracowników na całym świecie

 
EnergiaEnergia

779 miejskich i lokalnych sieci ciepła i zimna

3,4 mln obsługiwanych budynków wielorodzinnych

53 mln MWh wytworzonej energii

2 027 obsługiwanych zakładów przemysłowych

WodaWoda

100 mln osób zaopatrywanych  w wodę pitną

4 245 obsługiwanych stacji uzdatniania wody

3 303 obsługiwane oczyszczalnie ścieków 

OdpadyOdpady

39 mln mieszkańców obsługiwanych na rzecz samorządów lokalnych

42,9 mln ton zagospodarowanych odpadów

601 eksploatowanych jednostek zagospodarowania odpadów 

553 500 klientów biznesowych