Przemysł

Nowoczesne rozwiązania dla branży spożywczej

Grupa Veolia jako jedyna firma na rynku proponuje kompleksowe rozwiązania z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, które pozwalają na zmniejszenie zużycia energii i wody, zmniejszenia emisji CO2 i ponowne wykorzystanie odpadów poprodukcyjnych. Dzięki temu Klienci mogą zoptymalizować koszty produkcji, osiągnąć efekt ekologiczny i skupić się na podstawowej działalności.
 

Główne wyzwania stojące przed branżą spożywczą:

  • Redukcja kosztów produkcji
  • Rosnąca rola efektywności energetycznej
  • Rygorystyczne standardy środowiskowe
  • Efektywna gospodarka wodą
     
 
 

  

Sprawdź co mówią Klienci:


Grupa Mlekovita (zobacz referencję)

Rozwiązanie zaproponowane przez Veolia Water Technologies spełniło wszystkie cele stawiane inwestycji, a w szczególności pozwoliło osiągnąć dodatni bilans energetyczny oczyszczalni i docelowo zyski z produkcji biogazu i kogeneracji. Dzięki modernizacji SM Mlekovita jako pierwsza w branży mleczarskiej w Polsce posiada oczyszczalnię, która uzyskuje największą ilość "zielonej energii".

OSM Włoszczowa (zobacz referencję)

Veolia Industry Polska (VIP) zaproponowała wymianę kotłów i instalacji technologicznej. Dzięki temu zostanie obniżona emisja pyłów OSM Włoszczowa  - z poziomu 400 mg/m3 na poziom poniżej 100 mg/m3.
Nowe kotły wraz z zastosowaną do nich automatyką istotnie wpłyną  optymalizację produkcji i dystrybucji pary oraz obniżenie zużycia paliwa stałego (węgla kamiennego).

 
kontakt
W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt mailowy na adres: sprzedaz@veolia.com

Sprawdź nasza ofertę: