Miasta

Woda

Veolia oferuje kompleksowe rozwiązania związane z działaniem systemów wodno-kanalizacyjnych, dostawami wody i odbiorem ścieków. Stosujemy nowoczesne technologie,  a Klientom umożliwiamy dostęp do wszystkich informacji przez nowoczesny e-bok.
 
Woda

Produkcja i dystrybucja wody pitnej

 
  • obsługa stacji uzdatniania wody i ich modernizacja, pozyskanie źródeł wody
  • redukcja strat wody, monitoring
  • modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach kontraktu operatorskiego
  • kontrola jakości wody poprzez akredytowane laboratorium
  • obsługa Klienta końcowego w zakresie odczytów liczników i rozliczeń

Odbiór i oczyszczanie ścieków

 
kontakt
W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt mailowy na adres: sprzedaz@veolia.com

  • zarządzanie oczyszczalniami ścieków i ich modernizacja w celu dostosowania do  obowiązujących przepisów i osiągnięcia parametrów zgodnych z pozwoleniem wodno - prawnym
  • zarządzanie sieciami i przepompowniami
  • zagospodarowanie osadów  ściekowych
  • obsługa Klienta końcowego w zakresie odczytów i rozliczeń

Odbiór i oczyszczanie ścieków deszczowych

  • zarządzanie sieciami, czyszczenie sieci, obsługa separatorów
             .