Kariera

Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy

W 2013 roku ponad 36% szkoleń przeznaczonych dla pracowników została poświęcona zagadnieniom z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w pracy. Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom i ochrona ich zdrowia są dla Veolii, odpowiedzialnego pracodawcy, kluczowymi zobowiązaniami.

 

Poprawa ochrony zdrowia i bezpieczeczeństwa

Świadoma, że ochrona zdrowia i bezpieczeństwa współpracowników w pracy jest synonimem zwiększonej wydajności dla przedsiębiorstwa i zadowolenia w pracy, grupa Veolia przywiązuje ogromną wagę do tych dwóch obszarów.
 
zdrowie
W 2013 roku to własnie zdrowie i bezpieczeństwo pracowników stały się przedmiotem najważniejszych zobowiązań Dyrekcji Generalnej grupy Veolia. Firma wzmacnia i wspiera już podejmowane działania w tym zakresie, włączając do prac nie tylko pracowników na wszystkich poziomach organizacji, ale również odbiorców. Wszystko to w celu zagwarantowania im integralności fizycznej i psychicznej.Ochrona zdrowia i kwestie bezpieczeństwa są integralną częścią wszystkich czynności i procesów budujących organizację i jedną z najważniejszych części strategii Grupy.
 

Zapobieganie ryzykom zawodowym

Odpowiednio dostosowane standardy postępowania, odnoszące się również do najwyższych szczebli organizacji, a dotyczące zapobiegania ryzyku zawodowemu w grupie Veolia polegają na znaczącym zaangażowaniu całej kadry zarządzającej. W firmie obowiązuje i przestrzegany jest system trwałej poprawy pozwalający na realizację  podjętych zobowiązań i osiągnięcie ustalonych celów oraz wprowadzenie w życie pomysłów, które znajdują się w zobowiązaniach dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w pracy.

W związku z tym, w dniu 1 lipca 2013 roku, Veolia podpisała Deklarację Seulską w Międzynarodowym Biurze Pracy (BIT – Bureau International du Travail) w Genewie, która uznaje fundamentalne ludzkie prawo do bezpiecznego i korzystnego dla zdrowia środowiska pracy.
 
bhp
W ten sposób, Grupa zobowiązała się do promowania postępowania zmierzającego do systematycznej poprawy w dziedzinie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ogłoszonego ustawowo przez Deklarację Seulską, szkoleń pracowników oraz prowadzenia dialogu społecznego w tym zakresie.

Dodatkowo, najlepsze i innowacyjne praktyki w dziedzinie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy z terenu, są również określone wewnątrz samej Grupy. Dwie z nich otrzymały nagrody w ramach najlepszych inicjatyw społecznych Veolii, podkreślając tym samym jak ważnymi zagadnieniami są w polityce personalnej Grupy.
 

Ponad  36%  szkoleń poświęconych bezpieczeństwu.

Blisko 200 wskaźników społecznych, zebranych i zgrupowanych w 85 krajach przez blisko 900 korespondentów, aby lepiej pilotować i kierować zasobami ludzkimi Grupy.