Wewnętrzny Rynek Pracy

Celem projektu MOBILNI jest poszerzenie możliwości doskonalenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego dla pracowników. Zależy nam na wykorzystaniu istniejącego potencjału naszych pracowników, przy wykorzystaniu naszej szerokiej obecności geograficznej, a przede wszystkim różnorodności naszych branż. Wewnętrzny Rynek Pracy jest otwarty dla pracowników wszystkich szczebli organizacyjnych.

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Szpindor: agnieszka.szpindor@veolia.com

 
mobilni

Ogłoszenia wewnętrzne kierowane do pracowników grupy Veolia w Polsce: