Wewnętrzny Rynek Pracy

logo mobilni

Celem projektu MOBILNI jest poszerzenie możliwości doskonalenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego dla pracowników. Zależy nam na wykorzystaniu istniejącego potencjału naszych pracowników przy wykorzystaniu naszej szerokiej obecności geograficznej, a przede wszystkim różnorodności naszych branż. Wewnętrzny Rynek Pracy jest otwarty dla pracowników wszystkich szczebli organizacyjnych.
 Ogłoszenia wewnętrzne kierowane do pracowników grupy Veolia w Polsce: